DynastyDynasty - Kokousasiathttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/TELIMET.HTMYhtymävaltuusto 15.12.2021 / MUUT MAHDOLLISET JA KIIREELLISET ASIATMUUT MAHDOLLISET JA KIIREELLISET ASIAThttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021306-9.HTMYhtymävaltuusto 15.12.2021 / VUODEN 2020 ARVIOINTIKERTOMUSVUODEN 2020 ARVIOINTIKERTOMUShttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021306-8.HTMYhtymävaltuusto 15.12.2021 / SIDONNAISUUSILMOITUKSETSIDONNAISUUSILMOITUKSEThttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021306-7.HTMYhtymävaltuusto 15.12.2021 / VUODEN 2022 ARVIOINTISUUNNITELMAVUODEN 2022 ARVIOINTISUUNNITELMAhttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021306-6.HTMYhtymävaltuusto 15.12.2021 / TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2024TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2024https://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021306-5.HTMYhtymävaltuusto 15.12.2021 / VUODEN 2021 TALOUSARVIOMUUTOKSETVUODEN 2021 TALOUSARVIOMUUTOKSEThttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021306-4.HTMYhtymävaltuusto 15.12.2021 / VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANOhttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021306-3.HTMYhtymävaltuusto 15.12.2021 / AJANKOHTAISKATSAUSAJANKOHTAISKATSAUShttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021306-2.HTMYhtymävaltuusto 15.12.2021 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021306-1.HTMYhtymähallitus 15.12.2021 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021312-10.HTMYhtymähallitus 15.12.2021 / PÖYTÄKIRJAT, VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIATPÖYTÄKIRJAT, VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAThttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021312-9.HTMYhtymähallitus 15.12.2021 / VUODEN 2020 ARVIOINTIKERTOMUSVUODEN 2020 ARVIOINTIKERTOMUShttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021312-8.HTMYhtymähallitus 15.12.2021 / TILINKÄYTTÖVALTUUDET 2022TILINKÄYTTÖVALTUUDET 2022https://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021312-7.HTMYhtymähallitus 15.12.2021 / OKM:N RAHOITUSHAKUOKM:N RAHOITUSHAKUhttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021312-6.HTMYhtymähallitus 15.12.2021 / HINGUNNIEMEN KLINIKKARAKENNUKSEN KÄYTTÖHINGUNNIEMEN KLINIKKARAKENNUKSEN KÄYTTÖhttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021312-5.HTMYhtymähallitus 15.12.2021 / OPETUSNAVETAN LYPSY- JA RUOKINTARATKAISUJEN KILPAILUTUSOPETUSNAVETAN LYPSY- JA RUOKINTARATKAISUJEN KILPAILUTUShttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021312-4.HTMYhtymähallitus 15.12.2021 / HAETTAVAT HANKKEET MARRASKUU 2021HAETTAVAT HANKKEET MARRASKUU 2021https://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021312-3.HTMYhtymähallitus 15.12.2021 / AJANKOHTAISKATSAUSAJANKOHTAISKATSAUShttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021312-2.HTMYhtymähallitus 15.12.2021 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021312-1.HTMTarkastuslautakunta 07.12.2021 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINENKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINENhttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021311-8.HTMTarkastuslautakunta 07.12.2021 / SEURAAVA KOKOUSSEURAAVA KOKOUShttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021311-7.HTMTarkastuslautakunta 07.12.2021 / SAAPUNEET KIRJEET JA MUUT MAHDOLLISET ASIATSAAPUNEET KIRJEET JA MUUT MAHDOLLISET ASIAThttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021311-6.HTMTarkastuslautakunta 07.12.2021 / KUNTAYHTYMÄN JOHTORYHMÄN JA YHTYMÄHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJATKUNTAYHTYMÄN JOHTORYHMÄN JA YHTYMÄHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJAThttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021311-5.HTMTarkastuslautakunta 07.12.2021 / TILINTARKASTAJAN KATSAUSTILINTARKASTAJAN KATSAUShttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021311-4.HTMTarkastuslautakunta 07.12.2021 / KUNTAYHTYMÄN JA TALOUSJOHTAJAN KATSAUKSETKUNTAYHTYMÄN JA TALOUSJOHTAJAN KATSAUKSEThttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021311-3.HTMTarkastuslautakunta 07.12.2021 / TUTUSTUMINEN ASEVELIKADUN KIINETEISTÖÖNTUTUSTUMINEN ASEVELIKADUN KIINETEISTÖÖNhttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021311-2.HTMTarkastuslautakunta 07.12.2021 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021311-1.HTMYlä-Savon seutusopimuksen johtokunta 02.12.2021 / SEURAAVA KOKOUSSEURAAVA KOKOUShttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021310-8.HTMYlä-Savon seutusopimuksen johtokunta 02.12.2021 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021310-7.HTMYlä-Savon seutusopimuksen johtokunta 02.12.2021 / SAAPUNUT SEUTURAHAHAKEMUS KESTÄVÄÄ KASVUA YLÄ-SAVON MATKAILUUNSAAPUNUT SEUTURAHAHAKEMUS KESTÄVÄÄ KASVUA YLÄ-SAVON MATKAILUUNhttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021310-6.HTM