DynastyDynasty - Kokousasiathttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/TELIMET.HTMTarkastuslautakunta 06.04.2021 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINENKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINENhttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021294-10.HTMTarkastuslautakunta 06.04.2021 / SEURAAVA KOKOUSSEURAAVA KOKOUShttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021294-9.HTMTarkastuslautakunta 06.04.2021 / SAAPUNEET KIRJEET JA MUUT MAHDOLLISET ASIATSAAPUNEET KIRJEET JA MUUT MAHDOLLISET ASIAThttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021294-8.HTMTarkastuslautakunta 06.04.2021 / TUTUSTUMINEN OPISKELUHYVINVOINTIINTUTUSTUMINEN OPISKELUHYVINVOINTIINhttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021294-7.HTMTarkastuslautakunta 06.04.2021 / KUNTAYHTYMÄN JOHTORYHMÄN JA YHTYMÄHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJATKUNTAYHTYMÄN JOHTORYHMÄN JA YHTYMÄHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJAThttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021294-6.HTMTarkastuslautakunta 06.04.2021 / VUODEN 2020 ARVIOINTIKERTOMUSVUODEN 2020 ARVIOINTIKERTOMUShttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021294-5.HTMTarkastuslautakunta 06.04.2021 / TILINPÄÄTÖS 2020TILINPÄÄTÖS 2020https://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021294-4.HTMTarkastuslautakunta 06.04.2021 / KUNTAYHTYMÄN JA TALOUSJOHTAJAN KATSAUKSETKUNTAYHTYMÄN JA TALOUSJOHTAJAN KATSAUKSEThttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021294-3.HTMTarkastuslautakunta 06.04.2021 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINENPÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINENhttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021294-2.HTMTarkastuslautakunta 06.04.2021 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021294-1.HTMYhtymähallitus 31.03.2021 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINENKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINENhttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021295-16.HTMYhtymähallitus 31.03.2021 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021295-15.HTMYhtymähallitus 31.03.2021 / PÖYTÄKIRJAT, VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIATPÖYTÄKIRJAT, VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAThttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021295-14.HTMYhtymähallitus 31.03.2021 / HALLITUKSEN STRATEGIAPÄIVÄHALLITUKSEN STRATEGIAPÄIVÄhttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021295-13.HTMYhtymähallitus 31.03.2021 / TALLETUSKORON VAIKUTUS KASSANHALLINTAAN JA SIJOITUSPERIAATTEISIINTALLETUSKORON VAIKUTUS KASSANHALLINTAAN JA SIJOITUSPERIAATTEISIINhttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021295-12.HTMYhtymähallitus 31.03.2021 / LIITTYMINEN OPSO - SUOMEN OPPISOPIMUSOSAAJAT RY:N JÄSENEKSILIITTYMINEN OPSO - SUOMEN OPPISOPIMUSOSAAJAT RY:N JÄSENEKSIhttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021295-11.HTMYhtymähallitus 31.03.2021 / IRTAIMISTON INVESTOINTIHANKINNAT VUONNA 2021IRTAIMISTON INVESTOINTIHANKINNAT VUONNA 2021https://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021295-10.HTMYhtymähallitus 31.03.2021 / VUODEN 2021 ENSIMMÄISEN LISÄSUORITEPÄÄTÖKSEN HAKEMINENVUODEN 2021 ENSIMMÄISEN LISÄSUORITEPÄÄTÖKSEN HAKEMINENhttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021295-9.HTMYhtymähallitus 31.03.2021 / HAETTAVAT HANKKEET MAALISKUU 2021HAETTAVAT HANKKEET MAALISKUU 2021https://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021295-8.HTMYhtymähallitus 31.03.2021 / RAPORTIT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMISTA JA KORONAN VAIKUTUKSISTA TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEENRAPORTIT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMISTA JA KORONAN VAIKUTUKSISTA TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEENhttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021295-7.HTMYhtymähallitus 31.03.2021 / TILINPÄÄTÖS 2020TILINPÄÄTÖS 2020https://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021295-6.HTMYhtymähallitus 31.03.2021 / KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KEHITYSKESKUSTELUKUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KEHITYSKESKUSTELUhttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021295-5.HTMYhtymähallitus 31.03.2021 / KOULUTUSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINENKOULUTUSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINENhttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021295-4.HTMYhtymähallitus 31.03.2021 / AJANKOHTAISKATSAUSAJANKOHTAISKATSAUShttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021295-3.HTMYhtymähallitus 31.03.2021 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021295-2.HTMYhtymähallitus 31.03.2021 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021295-1.HTMYhtymähallitus 24.02.2021 / KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINENKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINENhttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021293-17.HTMYhtymähallitus 24.02.2021 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021293-16.HTMYhtymähallitus 24.02.2021 / PÖYTÄKIRJAT, VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIATPÖYTÄKIRJAT, VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAThttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021293-15.HTMYhtymähallitus 24.02.2021 / TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUJEN KILPAILUTUSTYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUJEN KILPAILUTUShttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021293-14.HTM